Werken mijn medewerkers beter als ik ze meer betaal?

Money makes the world go round, maar motiveert het ook je medewerkers om harder te werken? Verhoogt een hoger loon de productiviteit en heeft het een positief effect op de retentiegraad?

De psychologie van verloning

Al van kindsbeen af leren we het principe van “loon naar werk” en “voor wat, hoort wat”. Je mag tv kijken als je eerst je kamer opruimt. Wanneer je je best doet op school krijg je extra zakgeld. Zelfs de Sint beloont kinderen die het hele jaar braaf zijn geweest.

Medewerkers beschouwen een correcte verloning als vorm van erkenning. Een economisch resultaat van hun bijdrage en een teken van waardering voor hun inzet. Het mag dan ook niet verbazen dat een stabiel loonbeleid en een correcte loonadministratie de belangrijkste pijlers zijn in een werkgever-werknemerrelatie.

Zorg dus voor de nodige processen en systemen om je verloning betrouwbaar te houden. Betrek indien nodig externe ondersteuning om je hierbij te helpen of besteed het uit. Zo bewaak je het financiële fundament van je relatie met je medewerkers en ligt het pad open naar een mogelijks nog hogere productiviteit.

Extra loon als motivator

Het kan werken: meer betalen voor meer gemotiveerde en productieve medewerkers. Maar niet altijd!

Uit studies blijkt dat de effectiviteit van extra loon als motivator afhangt van drie factoren:

  1. De mate waarin je taak interessant of saai is
  2. De mate waarin je taak eenvoudig of moeilijk is
  3. De mate waarin de aard van je taak kwalitatief of kwantitatief is

Deze factoren zijn persoonsgebonden. Motivatoren, of ze nu intrinsiek of extrinsiek zijn, moet je altijd individueel bekijken. Neem dus zeker het aspect van verlonen en motivatoren mee in je feedbackgesprekken.

1. De mate waarin je taak interessant of saai is

Snelle beloningen zoals een bonus of extra loon werken voor medewerkers die hun job als matig of onvoldoende interessant beschouwen. Als de inhoud van het werk de medewerker niet mentaal prikkelt, kan extra loon of verloning bij een continue positieve prestatie dat wel doen.

Bij medewerkers die hun werk als interessant beschouwen, is een extra financiële beloning niet interessant. De impact van intrinsieke motivatoren, opleidingen, bedrijfscultuur en klantentevredenheid zijn hier veel groter.

2. De mate waarin je taak eenvoudig of complex is

Medewerkers die hun taak zonder veel nadenken kunnen uitvoeren, tonen een verhoogde productiviteit bij het zicht op een extra verloning.

Koppel je een bonussysteem of extra loon als beloning aan medewerkers met een complexe opdracht? Dan zorgt dat net voor een vernauwing van hun aandacht en vermindering van productiviteit. Hun focus ligt dan op wat extra rendeert, waardoor andere taken links blijven liggen.

Geen gewenst effect!

3. De mate waarin de aard van je taak kwalitatief of kwantitatief is

Extra financiële beloningen doen de aandacht verschuiven van kwaliteit naar kwantiteit. Niet iets wat je wil bij een medewerker in een kwalitatieve functie.

Heeft je medewerker nochtans een kwantitatieve outcome in je bedrijf? Dan is extra verlonen een must do! Verschillende studies tonen hier een sterke stijging in werkprestaties en dus een echte win voor je bedrijf.

Alternatieve productiviteitsboosters

Naast extra loon of bonussen zijn er tal van andere manieren om de productiviteit te boosten in je bedrijf. Wat staat nog in de top vijf van productiviteitsboosters?

  • Gevoel van autonomie
  • Open dialoog tussen collega’s en leidinggevende
  • Op maat uitgewerkt opleidingsprogramma
  • Gezonde levensstijlondersteuning

Zaken waar je als leidinggevende of HR-manager snel en eenvoudig mee aan de slag kan. Ook hier kan je een externe HR-expert bij de hand nemen om de nodige structuren op te zetten. Zo maak je snel en efficiënt werk van een hogere productiviteit bij je medewerkers.

Samengevat

Extra verloning kan zeker een impact hebben op de productiviteit van je medewerkers, maar niet altijd.

De basisverloning is het fundament van de werkgever-werknemerrelatie en moet correct verlopen, tijdig en marktconform. Zorg voor de nodige tools en ondersteuning hierin, want ze zijn essentieel voor een gezonde en langdurige relatie met je medewerkers.

Je werknemers extra belonen, pak je individueel en doordacht aan, met zowel financiële als alternatieve productiviteitsboosters in het achterhoofd. Kijk naar hun persoonlijke situatie en rol in het bedrijf en werk een beloningspakket op maat uit. Zo creëer je een maximale impact op je productiviteit en het werkgeluk van je medewerkers.

Lees meer!

Recruitment meets marketing

Recruitment meets marketing

Dompel je onder in de synergie tussen marketing en rekrutering. In dit webinar onthullen Bo en Jade hoe recruiters, zelfs zonder marketingachtergrond, de kracht van marketing kunnen benutten.

Lees meer →

HR met effect

Smaakt naar meer? Wij helpen je op weg.

Krijg onze nieuwsbrief!