Historisch hoge indexaties… Wat nu?

Het advies van onze juridische expert

Volgens onderzoek van SD Worx stevenen we af op historisch hoge indexaties. Enerzijds heb je de hoge indexatieprognoses in januari 2023 voor de sectoren die eenmaal per jaar indexeren (in PC 200 bv. is de verwachte index 10,03 %). Anderzijds zijn er reeds indexaties doorgevoerd per kwartaal of maand in andere sectoren. Dat is bv. het geval in de metaal- en de chemiesector. De lonen zijn in 2022 reeds verhoogd met 8,14 % in de metaalsector en in de chemiesector bestaat er een loonsverhoging van 3 x 2 %. Let op, dat zijn prognoses en bieden dus nog geen uitsluitsel bieden in januari. Toch kunnen we al besluiten dat deze indexatie uitermate hoog is, zeker als je weet dat de gemiddelde jaarlijkse indexatie rond de 2 % schommelt. Het is sinds de jaren ’70 geleden dat de indexaties zo hoog waren!

Optimalisatie van het loonpakket is cruciaal

Het is vandaag dus meer dan ooit belangrijk om het loonpakket te optimaliseren. Zeker als je weet dat medewerkers de indexatie niet zien als een waardering van hun werk, maar als iets waar ze recht op hebben ter compensatie voor het duurder geworden leven. Vanzelfsprekend wordt het basis maand-of uurloon meegenomen voor de indexatie. Vergeet niet dat het daardoor ook een gevolg heeft voor de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, eventuele ploegen- of nachtpremies, variabele verloning, groepsverzekering, … Naast dat basis maand-of uurloon van de werknemers kan je dus ook meer inzetten op een optimalisatie van het loonpakket mét de focus op fiscaalvriendelijke alternatieve verloningselementen.

Hoe doe je dat? Leg de focus op loonelementen die niet onderhevig zijn aan de indexatie zoals bv. de toekenning van jaarlijkse bonussen, auteursrechten, warrants, cheques, verzekeringen, mobiliteit, … Opgelet! Dit mag uiteraard niet ter vervanging van bestaand loon.

In hoeverre is jouw loonpakket optimaal ingesteld? Effectis bekijkt het samen met jou! We gaan in onze reward check-up na welke fiscale optimalisaties mogelijk zijn in jouw onderneming. Eerst brengen we het huidig verloningspakket in kaart, nadien kijken we welke fiscaal voordelige alternatieven we kunnen inzetten. Dat alles in lijn met de wensen van de werknemers en de bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer!

Reflectie

Een oproep tot actie in HR: waarom expertise, ervaring en een solide beleid cruciaal zijn voor bedrijfssucces. Laat Effectis je gids zijn.

Lees meer →

HR met effect

Smaakt naar meer? Wij helpen je op weg.

Krijg onze nieuwsbrief!