Historische indexatie stimuleert fiscale optimalisaties in kmo’s

Na torenhoge loonindexaties zetten kmo’s alles op alles om hun loonpakketten te optimaliseren. Werknemers blijven de sleutel tot succes in vele bedrijven en verdienen terecht een correcte verloning voor hun werk. Echter, door de historisch hoge indexatiedruk komt de rendabiliteit van bedrijven onder druk te staan. Het mag dan ook niet verbazen dat de populariteit van alternatieve verloningsvormen ongekende toppen scheert. 

Creativiteit in verloning

Mobilteitsbudgetten, jaarlijkse bonussen, warranten, fietslease, extra verzekeringen, kinderopvang op het bedrijf, sportbudgetten, … Kmo’s trekken alle registers open om hun medewerkers zo optimaal mogelijk te verlonen voor hun inzet, zonder de extra druk van indexatie.

De meest originele en gewaardeerde vormen van verlonen komen vaak voort uit gesprekken met de medewerkers. Waar liggen zij van wakker? Wat zou hen persoonlijk financieel vooruithelpen zonder dat er euro’s bij het loon bijkomen? Zo ontstaan er fiscaal interessante loonpakketten die een win-win zijn voor medewerkers én werkgevers.

Geen vervanging

Fiscale optimalisaties en alternatieve vormen van verlonen gelden alleen als extra of bij de opmaak van nieuwe arbeidscontracten. Ze kunnen niet ingezet worden ter vervanging van het bestaande loonpakket.

Lees meer!

HR met effect

Smaakt naar meer? Wij helpen je op weg.

Krijg onze nieuwsbrief!