Opleidingsplan verplicht voor bedrijven

De arbeidsdeal van 2022 stelt dat elke werknemer 40 uur per jaar moet spenderen aan bijscholingen. Het exacte aantal uren hangt af van het aantal medewerkers die je in dienst hebt en in welke sector je bedrijf actief is.

De opleidingen mogen zowel intern als extern gebeuren. Zo kan een ploegbaas een nieuwe werktechniek aanleren aan een collega of kan je een externe consultant inhuren om een Insights Discovery training te geven. Opgelet: een pure sportieve of culinaire teambuilding telt niet mee!

In 2023 werden er twee nieuwe, wettelijke opleidingsverplichtingen toegevoegd waarvan je zeker op de hoogte moet zijn:

1. Jaarlijks opleidingsplan

Als onderneming met minstens 20 werknemers ben je verplicht om een jaarlijks opleidingsplan te maken met het formeel en informeel opleidingsaanbod van je onderneming.

In deze blogpost leggen we uit hoe je zo’n opleidingsplan opstelt.

2. Individueel opleidingsrecht

Er wordt een onderscheid gemaakt in bedrijfsgrootte voor het opleidingsrecht van elke medewerker.

  1. > 20 medewerkers: elke voltijdse medewerker heeft recht op 4 opleidingsdagen per jaar. Vanaf 2024 gaat het om 5 dagen. Een sectorale CAO kan hiervan afwijken, maar minstens gaat het om 2 opleidingsdagen per jaar.
  2. 10 tot 20 WN’s: 1 opleidingsdag per VTE, al kan een sectorale CAO dat aantal verhogen.
  3. < 10 WN’s: geen wettelijk opleidingsrecht, al kan een sectorale CAO dat toch wel vastleggen.

Tip: stel een kalender op om ervoor te zorgen dat iedereen zeker aan zijn opleidingsuren komt, zo merk je meteen waar er nog gaten zijn. Weet ook: wie niet leert, stagneert en gaat uiteindelijk achteruit. En dat is het laatste dat je wil als zaakvoerder!

Lees meer!

HR met effect

Smaakt naar meer? Wij helpen je op weg.

Krijg onze nieuwsbrief!