Bye bye, boomer!

Maak je bedrijf klaar voor de generatiewissel op de werkvloer.

In 2024 is één op de drie werknemers jonger dan 35 jaar. Generatie Z staat te trappelen om het bedrijfsleven in te duiken. Maar is jouw organisatie klaar voor deze veeleisende jongeren? Want met flexibele werkuren en een open office alléén trek je de nieuwe generaties niet meer aan! Dit zijn de 5 tips van onze HR-experts.

Over de verschillen tussen de generaties op de werkvloer is al veel gezegd en geschreven. Zijn alle millennials en Gen Z’ers veeleisend en snel verveeld? Vast niet, maar de maatschappelijke context waarin ze zijn opgegroeid is wel radicaal veranderd.

De veranderende sociale en economische context heeft een grote impact op de verwachtingen van jonge werknemers. Met de toenemende digitalisering, de nood aan specialisering op de arbeidsmarkt en het stijgend belang van sociaal engagement zijn de prioriteiten van de nieuwe generaties veranderd. En dat heeft ook een impact op de manier waarop zij hun carrières uitstippelen.

Wil jij het beste halen uit jouw jongere werknemers? Wil je jonge mensen aantrekken? Met deze 5 tips zet je volop in op jong talent.

1. Zet jezelf op de kaart als werkgever

Jongeren zijn op zoek naar méér dan een mooi loon en extra voorwaarden. Ze willen een klik voelen met je bedrijf. Jezelf op de kaart zetten als werkgever betekent tijd besteden aan je bedrijfsidentiteit. Wat zijn onze kernwaarden? En – belangrijk – hoe zetten we ze om in de praktijk?

Employer branding wordt dus steeds belangrijker in een competitieve arbeidsmarkt. Je bedrijfswaarden duidelijk uitwerken én erover communiceren is noodzakelijk om jonge werknemers aan te trekken.

Een voorbeeld van geslaagde employer branding zijn de legendarische hackatons van Microsoft. Op deze globale events komen jaarlijks meer dan 27 000 werknemers samen om nieuwe microprojecten uit te werken. Zo stimuleert Microsoft de betrokkenheid én zet het bedrijf zijn creativiteit in de verf.

2. Leer talent herkennen en behouden

Een belangrijk onderdeel van employer branding is retentiebeleid. In een competitief bedrijfslandschap is het voor bedrijven belangrijk om het jonge talent dat ze aanwerven ook te behouden. En dat doe je niet door je jonge werknemers tien jaar lang op dezelfde stoel te laten zitten.

Jongeren willen méér. Ze willen zichzelf ontwikkelen, hun mogelijkheden ontdekken en nieuwe projecten opstarten. Carrièreplanning is een belangrijk instrument om de jobtevredenheid te vergroten. Na verloning is het dé grootste factor om bij een bedrijf te blijven.

“Ons advies? Praat met jongeren over hun doelen en wensen. Zo versterk je de band tussen het bedrijf en je jonge medewerkers.”

3. Denk na over je bedrijfscultuur en -structuur

Jongere generaties verzetten zich tegen autoritaire leiders en ‘nutteloze’ regels. Ze willen snel en efficiënt in team kunnen samenwerken. Tegelijkertijd hebben ze nood aan regelmatige feedback en sturing. Ze willen weten op welke manier ze kunnen groeien en hoe ze hun capaciteiten kunnen bijsturen en verfijnen.

Een sterk hiërarchisch gestructureerde organisatie waar weinig ruimte is voor persoonlijke groei is voor jongeren minder aantrekkelijk. Tijd om strategisch na te denken over je organisatiecultuur en -structuur, dus. Op welke manier is je bedrijf georganiseerd? Hoe komt teamwork tot stand? En welke kwaliteiten zie je sterk vertegenwoordigd bij je medewerkers?

De company match wordt voor medewerkers steeds belangrijker. Door consequent na te denken over de werking van je bedrijf leer je valkuilen te herkennen en creëer je gaandeweg een omgeving waar jonge werknemers willen én kunnen werken.

4. Digitaliseer je bedrijf

Generatie Y en Z zijn met de digitale wereld opgegroeid. Ze verwachten dat hun werkgever investeert in technologieën waarmee ze hun job optimaal kunnen uitvoeren. Dit kan gaan van een performant intranet, goede online tools tot aan faciliteiten om van thuis te kunnen werken.

Digitalisering van de werkplek komt de productiviteit ten goede en kan het werkplezier verhogen. Als je je werknemers de kans biedt om met de nieuwste technologieën te werken, bevorder je ook hun professionalisering en blijf je als bedrijf aantrekkelijk voor jonge talenten.

5. Speel in op het maatschappelijk engagement van jongeren

Jongeren willen dat hun werk betekenis heeft. Ze willen bijdragen aan de samenleving en een verschil maken. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben bij jongeren vaak een streepje voor. MVO gaat verder dan milieubewust ondernemen. Het gaat ook over sociaal engagement, eerlijk zakendoen en de zorg voor medewerkers.

Is jouw bedrijf actief bezig met MVO? Communiceer hierover. Jongeren willen zich verbinden met een werkgever die zich inspant voor een betere wereld. Of het nu gaat om ecologische voetafdruk, ethisch zakendoen of diversiteit op de werkvloer.

Conclusie

De generatiewissel op de werkvloer biedt zowel uitdagingen als kansen. Door in te spelen op de behoeften en wensen van jonge werknemers, creëer je een sterke werkplek voor alle generaties. Verandering is nooit makkelijk, maar als je de voordelen erkent en bereid bent te investeren in de toekomst, ligt er een mooie weg voor je bedrijf open.

Lees meer!

HR met effect

Smaakt naar meer? Wij helpen je op weg.

Krijg onze nieuwsbrief!