Het mobiliteitsbudget simpel uitgelegd

Eind vorig jaar werd de wet inzake fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit gepubliceerd. Dit duurzaam thema is vandaag een belangrijke pijler binnen veel organisaties. De wet bevat diverse topics: bedrijfswagens, maatregelen rond laadpaalinstallaties, belasting op energieproducten, mobiliteitsbudget, …

Het is nogal veel. Daarom licht Effectis het mobiliteitsbudget wat meer toe: wat is het en waarom zou je er als werkgever voor moeten kiezen?

Wat is het mobiliteitsbudget?

Het is een budget, berekend o.b.v. de total cost of ownership (TCO) waarbij de werknemer kan kiezen tussen 3 verschillende pijlers:

  1. een milieuvriendelijkere bedrijfswagen
  2. duurzame vervoersmodaliteiten
  3. de uitbetaling van een premie

Waarom als werkgever kiezen voor het mobiliteitsbudget?

Het vormt een voorbereiding op de (fiscale) verschuiving naar meer duurzame oplossingen. Bovendien zorgt de keuzevrijheid voor een grotere motivatie bij werknemers en het versterkt het werkgeversimago. Allemaal zaken die jou als werkgever aantrekkelijker maken voor nieuwe medewerkers!

Sinds 1 januari 2022 ligt de focus van de wet voornamelijk op pijler 2, duurzame vervoersmodaliteiten.  Je bent als werkgever verplicht om minstens 1 aanbod te doen binnen deze pijler. Wat kan dat zoal zijn?

  • Fietsleningen
  • Parkeerkosten
  • Toekenning van een voetgangerspremie voor woon-werkverplaatsingen

Aankomende veranderingen

Vanaf 1 januari 2026 zal pijler 1 enkel een bedrijfswagen zonder CO²-uitstoot omvatten. Concreet zal dat dus enkel nog van toepassing zijn op elektrische wagens. Dat zorgt uiteraard ook voor een weerslag op pijler 2, zijnde voor alle gemotoriseerde voertuigen die ressorteren onder de zachte mobiliteit, maar ook voor alternatieven zoals autodelen, carpooling en verhuur van wagens met chauffeur.

Klinkt het allemaal een beetje Chinees? Geen probleem! Contacteer ons gerust voor meer informatie of begeleiding inzake de vergroening van jouw organisatie.

Lees meer!

HR met effect

Smaakt naar meer? Wij helpen je op weg.

Krijg onze nieuwsbrief!