Waarom is goed leiderschap belangrijk?

Sterke organisaties hebben sterke leidinggevenden aan boord. Maar hoe doe je dat?

Bij sterk leadership is er duidelijkheid in het bedrijf over waar het naartoe wilt gaan. Er is een vlag waar iedereen naartoe kijkt. Klink eenvoudig, maar dat is het zelden. Die duidelijkheid bieden kan enkel als er goede keuzes gemaakt worden: wat doen we wel, wat doen we niet? Het zijn keuzes die op korte termijn wellicht onpopulair zijn of die door sommige collega’s moeilijk te verteren zijn. Toch is het dat wat voor die helderheid zal zorgen.

Het is ook hetgeen waar mensen nood aan hebben. In hoe de overheid de coronacrisis managet, leerden we wat het belang is van duidelijke en consequente communicatie. Continu veranderende regels zorgen voor onzekerheid, wat het vertrouwen van je mensen wegneemt om voor jou te blijven werken. Door je strategie, missie en visie duidelijk te bepalen en je medewerkers daar aan te verbinden, kan je als organisatie het hoofd boven water houden in moeilijke tijden.

Sterke organisaties hebben sterk leadership en betrokken, gemotiveerde medewerkers. Vraag is alleen: hoe motiveer je dan die medewerkers?

3 handvaten om medewerkers te motiveren

Een dankbare kapstok voor people managers om inzicht te krijgen in hoe je medewerkers kan motiveren, is ABC. Het staat voor Autonomie, verBondenheid en Competentie. Het vat de belangrijkste drijfveren samen die de meeste mensen ervaren. We geven enkele tips mee over hoe je hier als leidinggevende op kan inspelen!

  1. Autonomie: medewerkers willen graag enige vorm van controle behouden over wat ze doen en hebben de behoefte om zelf ook te mogen beslissingen nemen. Je kan autonomie ruim interpreteren, maar dat is niet in elke functie mogelijk. Het kan echter ook in de kleine dingen zitten! Bijvoorbeeld: hebben mensen enige inspraak in hoe hun werkrooster of verlof geregeld worden? Hebben ze inspraak in de werkplanning? Mits enige creativiteit is er in enkele functie wel enige vorm van autonomie te creëren.
  2. Verbondenheid: medewerkers willen het gevoel hebben om bij het team en het bedrijf te horen. Hier heeft de leidinggevende de rol van verbinder. Bewaken van een positieve werksfeer, aandacht hebben voor iedereen, en vooral er aandacht voor hebben dat er onderlinge verbindingen ontstaan. Je kan hierbij proactief bijdragen door bv. nieuwkomers een meter of peter uit het team toe te kennen die de integratie bevordert, door geregeld teamoverleg te voorzien waarbij er ook wat tijd voor informele gesprekken voorzien wordt, door conflicten aan te pakken en niet te laten escaleren, …
  3. Competentie: medewerkers hebben de behoefte om goed te zijn in iets, succesvol een resultaat te kunnen neerzetten. Als leidinggevende is het belangrijk dat je mensen de nodige ondersteuning geeft om hun job te kunnen doen: dat kan liggen in het voorzien van het nodige werkmateriaal, maar ook door hen de nodige opleiding en begeleiding te geven. Ook door hen duidelijkheid te geven over wat je precies van hen verwacht, voed je deze behoefte.

De leidinggevende als coach

Digitalisering op de werkvloer is vandaag alomtegenwoordig. Functies veranderen, we moeten op een andere manier ons werk uitvoeren, … Die changes zorgen ervoor dat je mensen andere skills nodig hebben om hun werk uit te oefenen. Enerzijds is er reskilling of omscholing, waarbij hun bestaande vaardigheden irrelevant geworden zijn die ze moeten vervangen door nieuwe skills. Anderzijds spreken we ook over upskilling of bijscholing, om nieuwe relevante vaardigheden toe te voegen aan hun huidige skill set.

Cruciaal in dit verhaal is dat je als leidinggevende een coachende rol opneemt voor je werknemers om hen te steunen in die changes. Focus hierbij is de C uit het kapstok van ABC: competentie. Zorg voor de juiste tools en ondersteuning zodat je mensen kunnen doen wat van hen verwacht wordt!

Lees meer!

Effectis krant

Duik in de wereld van HR met onze nieuwste editie van de Effectis-krant. Ze staat boordevol tips en tricks die je kan toepassen in je organisatie.

Lees meer →

HR met effect

Smaakt naar meer? Wij helpen je op weg.

Krijg onze nieuwsbrief!