HR-barometer

Jouw HR-beleid doorgelicht

Een doordacht HR-beleid is essentieel om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Enkel tevreden medewerkers en efficiënte processen leveren de best mogelijke resultaten, toch?

Dankzij de HR-barometer weet je waar je staat als bedrijf op vlak van human resources en hoe je je HR-beleid kan optimaliseren om je doelen te halen. Analyse, conclusies en actiepunten dus. In klare taal, voor een positief effect van HR dat werkt.

leiderschap-opinie

De praktische kant

Tijdens het opstellen van een HR-barometer bekijken we alle processen waarin medewerkers betrokken zijn. Denk maar aan interne communicatie, rekrutering, payroll, loonbeleid, well-being, …

Binnen elk van deze domeinen gaan onze HR-experten aan de slag. Ze doorspitten je procedures en gaan in gesprek met je team, management of leidinggevende om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Op basis van die informatie stellen we een helder rapport op per HR-domein: HR-strategie, aanwerving, retentie, verloning.

Naast de sterktes en werkpunten stellen we ook concrete actiepunten voor. Wat kan je doen om bijvoorbeeld de onboarding in je bedrijf te verbeteren of hoe kan je interne communicatie beter gestroomlijnd worden? De HR-barometer is dus een écht werkdocument waar je concreet mee verder kan. De resultaten van de scan bespreken we uitgebreid bij jou op het bedrijf.

Deze barometer komt in aanmerking voor kmo-portefeuille.

 

HR barometer visual

En nu?

Een HR-barometer is een goede maatstaf om te weten waar je staat. Maar er is pas echt een positief effect van HR dat werkt als je ook de actiepunten vastpakt. Ook daar kan je op ons rekenen. We helpen je met het stellen van de prioriteiten op basis van je bedrijfsdoelstellingen, maken budgetten op en staan je bij waar nodig.

Zijn de keuzes gemaakt? Dan staan onze HR-experts klaar om de nodige tools te ontwikkelen, processen te installeren en/of je team te begeleiden in je HR-groei. Quick fixes realiseren of een substantieel HR-beleid uitwerken; hoe we samenwerken, maakt ons echt niet uit. Zolang wij je bedrijf dichter bij jouw bedrijfsdoelen kunnen brengen en sterkere teams kunnen bouwen, zijn wij gelukkig.

Performante teams en florerende bedrijven, met een sterk, op maat gebouwd HR-beleid? Daar gaan we voor.

De HR-barometer van Effectis gaf ons niet alleen een duidelijk overzicht van de pijnpunten binnen onze HR, maar meteen ook een concreet stappenplan van hoe en in welke volgorde we die konden aanpakken.

Martijn D’haene // Het Peloton

HR mét effect, ook bij jou.