Ieder bedrijf heeft een employer brand

Ieder bedrijf hééft een employer brand, willen of niet. Dan zorg je er toch beter voor dat het één is die de juiste mensen aantrekt? 

Hoe ga je zelf aan de slag? (tips uit het boek “De strijd om talent – Employer branding in theorie en praktijk”):

  • Bepaal duidelijk de waarden die je belangrijk vindt voor je organisatie voordat je nadenkt over jouw employer brand. Die vormen namelijk het uithangbord van je bedrijf. 
  • Via employerbranding.hogent.be kan je een vragenlijst invullen die een beeld geeft over jouw imago als bedrijf. De gratis e-tool levert je een auditrapport dat als basis kan dienen voor jouw verdere oefening.
    Daarin kan je ook de topics vinden die onderdeel zijn bij de uitbouw van jouw employer brand (oa visie, jobinhoud, ontwikkelingsmogelijkheden, loonpakket, duurzaamheid, work-life balance,…)
  • Betrek medewerkers uit het bedrijf bij de brainstormsessie rond jouw employer brand.
  • Haal uit de brainstormsessie de belangrijkste informatie en bouw een brand die aansluit bij dit beeld. Je kan met een beperkt budget aan de slag, vele ondernemers gingen je voor!
    Voorbeelden: laat mensen uit het bedrijf aan het woord in een video testimonial, maak leuke foto’s van medewerkers die je gebruikt bij het plaatsen van een vacature,…  

Tot slot: een duidelijke employer brand zorgt voor een positief sneeuwbaleffect! Onderzoek toont aan dat een goede employer brand zorgt voor kwalitatievere instroom, hogere retentiecijfers, lagere absenteïsmecijfers én meer tevreden klanten

Op zoek naar een antwoord op je HR-vraag?
We denken heel graag met je mee.

Contacteer An