Hoe weet je of je met een waardevolle test te maken hebt?

Er bestaan tal van testen. Als je even googelt, overkomt jou een lawine van online testen. Uiteraard kan je al wel aanvoelen dat niet iedere test even waardevol is. 

Het kan leuk zijn om deze online testen in te vullen voor het plezier. Maar wanneer het gaat over aanwervings- of promotiebeslissingen, is het duidelijk dat de kwaliteit van het meetinstrument cruciaal is. Hoe kan je nu nagaan of een meetinstrument voldoende kwalitatief is om hr-beslissingen op te baseren? 

Validiteit en betrouwbaarheid

De begrippen validiteit en betrouwbaarheid staan centraal wanneer we de kwaliteit van een meetinstrument nagaan. Een hoge validiteit betekent dat de test in hoge mate meet wat het zegt te meten. Een hoge betrouwbaarheid betekent dat indien deze test na meermaalse afname van de test door dezelfde persoon dezelfde uitkomst geeft. Een test moet zowel valide als betrouwbaar zijn. Het één garandeert het andere niet: een test kan valide zijn, maar niet betrouwbaar, of omgekeerd. In deze gevallen is de test niet bruikbaar.

Normgroepen

Een score op een test krijgt maar pas betekenis wanneer die score vergeleken wordt met de score van anderen. Deze groep van anderen noemt men een normgroep. Een voorbeeldje: stel dat je voor een test Frans 7/10 behaalt. Is dat een goede score? Het antwoord op die vraag hangt af van hoe anderen scoren op die test. Als de rest van de klas 8/10 behaalde, dan heb jij het niet zo goed gedaan. Behaalde de rest echter 6/10, dan heb je het wel goed gedaan. 

Bij goede vragenlijsten zijn er dus steeds normgroepen beschikbaar om mee te vergeljken. Afhankelijk van de relevantie voor de test kunnen normgroepen bepaald worden op basis van geslacht, leeftijd, opleiding, situatie, ... Een ervaren assessment-consultant weet de juiste normgroepen te kiezen zodat er een correcte interpretatie van de score kan gebeuren. 

Hoe kan je de kwaliteit van een meetinstrument nagaan? 

Nederland kent een overkoepelend orgaan, COTAN, die de kwalitateit van psychodiagnostische instrumenten beoordeelt. In België kennen we nog geen dergelijke controle-orgaan. Wanneer je gebruik wilt maken van meetinstrumenten is het daarom handig om na te vragen welke testen men exact gebruikt, door wie die werden ontwikkeld, wat de validiteit, betrouwbaarheid en gehanteerde normgroepen zijn. Wanneer men jouw vraag niet kan beantwoorden, kan je je vragen stellen over de kwaliteit van de aangeboden testinstrumenten.

Op zoek naar een antwoord op je HR-vraag?
We denken heel graag met je mee.

Contacteer An