A.I. of Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is een methode om tijdens een veranderingstraject te kijken naar verandering vanuit de krachten en sterktes die reeds aanwezig zijn in een organisatie, team, individu in plaats van te focussen op problemen, valkuilen, ... 

Op deze manier wordt de focus gelegd op waar we naartoe willen in plaats van wat we zeker willen vermijden. Deze techniek kan ook gebruikt worden tijdens één op één gesprekken zoals evaluatie of evolutie gesprekken.

In evolutiegesprekken wordt er vaak de nadruk gelegd op de werkpunten van iemand en de mogelijke groei die we hierin wensen te realiseren samen. Volgens de A.I. methode, kunnen we het ook anders aanpakken. We kunnen onze medewerkers ook vragen waar ze reeds in uitblinken, sterk in zijn en nagaan hoe ze deze talenten nog meer kunnen inzetten in de toekomst zodat de positieve impact op het team en de organisatie vergroot. 

Te zweverig? Niet noodzakelijk! Als we medewerkers aantrekken voor hun talenten, lijkt het me ook logisch dat we deze optimaal willen inzetten. Wanneer we dus naar mogelijke groei en veranderingen kijken binnen onze organisatie, is het volgens mij evident om de sterkste elementen in te zetten binnen de juiste domeinen. Het zal zeker de efficiëntie ten goede komen maar ook de werknemerstevredenheid stimuleren.

Blijft deze uitleg iets te abstract voor jou? Laat het me weten en ik bekijk samen met jou welke concrete tips zinvol kunnen zijn om mee aan de slag te gaan!

Op zoek naar een antwoord op je HR-vraag?
We denken heel graag met je mee.

Contacteer An