Waarom is goed leiderschap belangrijk?

Sterke organisaties hebben sterke leidinggevenden aan boord. Maar hoe doe je dat?

Bij sterk leadership is er duidelijkheid in het bedrijf over waar het naartoe wilt gaan. Er is een vlag waar iedereen naartoe kijkt. Klink eenvoudig, maar dat is het zelden. Die duidelijkheid bieden kan enkel als er goede keuzes gemaakt worden: wat doen we wel, wat doen we niet? Het zijn keuzes die op korte termijn wellicht onpopulair zijn of die door sommige collega’s moeilijk te verteren zijn. Toch is het dat wat voor die helderheid zal zorgen.

Het is ook hetgeen waar mensen nood aan hebben. In hoe de overheid de coronacrisis managet, leerden we wat het belang is van duidelijke en consequente communicatie. Continu veranderende regels zorgen voor onzekerheid, wat het vertrouwen van je mensen wegneemt om voor jou te blijven werken. Door je strategie, missie en visie duidelijk te bepalen en je medewerkers daar aan te verbinden, kan je als organisatie het hoofd boven water houden in moeilijke tijden.

Sterke organisaties hebben sterk leadership en betrokken, gemotiveerde medewerkers. Vraag is alleen: hoe motiveer je dan die medewerkers?

3 handvaten om medewerkers te motiveren

Een dankbare kapstok voor people managers om inzicht te krijgen in hoe je medewerkers kan motiveren, is ABC. Het staat voor Autonomie, verBondenheid en Competentie. Het vat de belangrijkste drijfveren samen die de meeste mensen ervaren. We geven enkele tips mee over hoe je hier als leidinggevende op kan inspelen!

De leidinggevende als coach

Digitalisering op de werkvloer is vandaag alomtegenwoordig. Functies veranderen, we moeten op een andere manier ons werk uitvoeren, … Die changes zorgen ervoor dat je mensen andere skills nodig hebben om hun werk uit te oefenen. Enerzijds is er reskilling of omscholing, waarbij hun bestaande vaardigheden irrelevant geworden zijn die ze moeten vervangen door nieuwe skills. Anderzijds spreken we ook over upskilling of bijscholing, om nieuwe relevante vaardigheden toe te voegen aan hun huidige skill set.

Cruciaal in dit verhaal is dat je als leidinggevende een coachende rol opneemt voor je werknemers om hen te steunen in die changes. Focus hierbij is de C uit het kapstok van ABC: competentie. Zorg voor de juiste tools en ondersteuning zodat je mensen kunnen doen wat van hen verwacht wordt!

Wil je meer uitleg?

Neem contact met ons op!